<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4 > Programlar

httpd - Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü Sunucusu

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ko  |  tr 

httpd, Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü (HTTP) sunucusu programıdır. Tek başına çalışan bir artalan süreci olarak tasarlanmıştır. Bu tarz kullanıldığında istekleri işleme sokmak için çocuk süreçlerden ve evrelerden oluşan bir havuz oluşturur.

Genelde, httpd'nin doğrudan çağrılmaması gerekir. Unix ve benzerlerinde apache2ctl aracılığıyla, Windows NT, 2000 ve XP'de bir hizmet olarak, Windows 9x ve ME'de ise bir konsol uygulaması olarak çalıştırılır.

Support Apache!

Ayrıca bakınız:

top

Kullanım

httpd [ -d sunucu-kök-dizini ] [ -f yapılandırma-dosyası ] [ -C yönerge ] [ -c yönerge ] [ -D parametre ] [ -e seviye ] [ -E dosya ] [ -k start | restart | graceful | stop | graceful-stop ] [ -h ] [ -l ] [ -L ] [ -S ] [ -t ] [ -v ] [ -V ] [ -X ] [ -M ] [ -T ]

Windows sistemlerinde, ek olarak şunlar vardır:

httpd [ -k install | config | uninstall ] [ -n isim ] [ -w ]

top

Seçenekler

-d sunucu-kök-dizini
sunucu-kök-dizini'ni ServerRoot yönergesine ilk değer olarak atar. Yapılandırma dosyasındaki bir ServerRoot yönergesiyle bu atama geçersiz kılınabilir. Bu seçenek belirtilmediği takdirde /usr/local/apache2 dizini öntanımlıdır.
-f yapılandırma-dosyası
Başlatma sırasında yapılandırma-dosyası'ndaki yönergeler kullanılır. Eğer yapılandırma-dosyası bir / ile başlamıyorsa dosyanın ServerRoot yönergesinin değerine göreli olduğu varsayılır. Seçenek belirtilmediği takdirde conf/apache2.conf öntanımlı değerdir.
-k start | restart | graceful | stop | graceful-stop
httpd'yi başlatmak, durdurmak ve yeniden başlatmak için sinyal gönderir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için Apache httpd'nin Durdurulması belgesine bakınız.
-C yönerge
Yapılandırma yönerge'sini yapılandırma dosyalarını okumadan önce işleme sokar.
-c yönerge
Yapılandırma yönerge'sini yapılandırma dosyalarını okuduktan sonra işleme sokar.
-D parametre
Sunucu başlatılırken veya yeniden başlatılırken komutları şarta bağlı olarak işleme sokmak veya atlamak için yapılandırma dosyalarında kullanılan <IfDefine> bölümlerinde kullanılmak üzere bir yapılandırma parametre'si tanımlar. Ayrıca, -DNO_DETACH (ana sürecin çatallanmasını engellemek için), -DFOREGROUND (ana sürecin setsid() ve benzerlerinden çağrılmasını engellemek için) gibi daha az bilinen bazı başlatma parametrelerini atamakta da kullanılabilir.
-e seviye
Hata günlüğü seviyesi olarak LogLevel yönergesine sunucu başlatılırken seviye değerini atar. Bu seçenek, başlatma sırasındaki sorunları saptamak amacıyla hata iletilerinin ayrıntı seviyesini geçici olarak arttırmak için kullanılır.
-E dosya
Sunucunun başlatılması sırasında hata iletilerinin belirtilen dosya'ya gönderilmesini sağlar.
-h
Mevcut komut satırı seçeneklerinin kısa bir özetini çıktılar.
-l
Sunucunun içinde derlenmiş modüllerin listesini çıktılar. Bu liste LoadModule yönergesi kullanılarak devingen olarak yüklenen modülleri içermez.
-L
Durağan modüllerce sağlanmış yönergeleri olası değerleriyle geçerli konumlarına yerleştirerek listeler. Paylaşımlı modüllerce sağlanan yönergeleri listelemez.
-M
Yüklü durağan ve paylaşımlı modülleri listeler.
-S
Yapılandırma dosyasından çözümlenmiş haliyle ayarları gösterir (şu an sadece sanal konak ayarları gösterilmektedir).
-T (2.3.8 ve sonrasında kullanılabilmektedir)
Başlatma ve yeniden başlatma sırasında belge kökü sınanmadan geçilir.
-t
Yapılandırma dosyasını sözdizimi hatalarına karşı denetler. Program sözdizimini denetledikten sonra sözdizimi geçerliyse 0 ile, değilse sıfırdan farklı bir değerle çıkar. -DDUMP_VHOSTS seçeneği ile birlikte kullanılmışsa ek olarak sanal konak ayrıntıları da basılır. -DDUMP_MODULES seçeneği ile ise ek olarak tüm modüller listelenir.
-v
httpd sürümünü basar ve çıkar.
-V
Sürümü ve httpd kurulum parametrelerini basar ve çıkar.
-X
httpd hata ayıklama kipinde çalışır. Tek çocuk süreç başlatılır ve sunucu konsolu terketmez.

Aşağıdaki seçenekler sadece Windows platformunda geçerlidir:

-k install | config | uninstall
Parametreler bakımından sırasıyla: Apache httpd bir Windows NT hizmeti haline getirilir; başlatma seçenekleri Apache httpd hizmeti için değiştirilir; ve Apache httpd hizmeti sistemden kaldırılır.
-n isim
Sinyal gönderilecek Apache httpd hizmetinin ismi.
-w
Hata durumunda konsol penceresi açık tutularak hata iletilerinin okunması sağlanır.

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ko  |  tr 

top

Yorumlar

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.